046-712095 info@ovkservice.se

OVK och Ventilation i Malmö

Vi spenderar en stor del av vår tid inomhus och därför är det viktigt med ett bra inomhusklimat, både i våra bostäder och på våra arbetsplatser. Ett regelbundet underhåll av ventilationssystemet förbättrar luften och kan dessutom också hjälpa till att spara energi. OVKservice erbjuder service inom ventilation i Malmö med bland annat OVK-besiktning, ventilationsrengöring och ventilationsinjustering i alla typer av fastigheter och anläggningar, allt från privata bostäder och bostadsrättsföreningar till skolor och industrier. Våra kontrollanter är certifierade och har bred kompentens och lång erfarenhet av ventilationssystem.

OVK-besiktning i Malmö

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en lagstadgad tjänst som alltid ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk vid en nybyggnation och sedan besiktigas regelbundet. Hur ofta ventilationssystemet ska kontrolleras beror på byggnadstyp, verksamhet och typ av ventilationssystem. När ett ventilationssystem fungerar optimalt förbrukas mindre energi samtidigt som inomhusklimatet blir bättre. 

Vid den första besiktningen kontrolleras att ventilationssystemets funktion stämmer med gällande föreskrifter och att inga föroreningar sprids i byggnaden eller anläggningen. Vid en OVK går våra kontrollanter också igenom instruktioner och skötselanvisningar av ventilationssystemet tillsammans med byggnadens ägare. Vid de löpande besiktningarna kontrolleras att funktionerna på ventilationssystemet håller och att systemet är fritt från föroreningar. Våra certifierade kontrollanter arbetar noggrant och systematiskt och efter besiktningen ges konkreta förslag på åtgärder som kan skapa en bättre inomhusmiljö och minska energiåtgången.

Rengöring och injustering av ventilationssystem

I samband med en OVK-besiktning är det bra att också rensa och rengöra ventilationssystemet samt justera dess luftflöden för att minska slitage, spara energi, förebygga fuktskador och skapa ett hälsosamt inomhusklimat. 

OVKservice har lång erfarenhet av ventilationsrengöring och har både kunskapen och utrustningen för att klara av att rengöra ventilationssystem i allt från privata villor till större anläggningar i restauranger, industrier och fartyg. Vid igengrodda ventilationskanaler försämras systemets funktion och luftflödena blir sämre. Se alltså till att hålla ventilationssystemet rent för att:

  • skapa ett bättre inomhusklimat
  • behålla ventilationssystemets funktion
  • minska risken för fuktskador och andra skador på byggnaden
  • spara energi.

Rätt injustering av ventilationssystemet är med andra ord viktig för att säkerställa luftomsättningen i byggnaden. Det ska omsättas tillräckligt mycket luft för att ge ett bra inomhusklimat men samtidigt ska den inte omsättas så mycket att det blir ett slöseri. OVKservice säkerställer genom luftmätningar att luftflödena är korrekta och vid behov justeras ventilationen för en fortsatt behaglig inomhusmiljö och en effektiv energiförbrukning.

Välplanerade och regelbundet kontrollerade ventilationssystem ger ett bättre inomhusklimat där de människor som rör sig i byggnaden mår, trivs och presterar bättre. Ta kontakt med oss på OVKservice när du behöver en OVK, rengöring eller injustering av ventilationssystem i Malmö.

Rengöring och injustering av ventilationssystem

I samband med en OVK-besiktning är det bra att också rensa och rengöra ventilationssystemet samt justera dess luftflöden för att minska slitage, spara energi, förebygga fuktskador och skapa ett hälsosamt inomhusklimat. 

OVKservice har lång erfarenhet av ventilationsrengöring och har både kunskapen och utrustningen för att klara av att rengöra ventilationssystem i allt från privata villor till större anläggningar i restauranger, industrier och fartyg. Vid igengrodda ventilationskanaler försämras systemets funktion och luftflödena blir sämre. Se alltså till att hålla ventilationssystemet rent för att:

  • skapa ett bättre inomhusklimat
  • behålla ventilationssystemets funktion
  • minska risken för fuktskador och andra skador på byggnaden
  • spara energi.

Rätt injustering av ventilationssystemet är med andra ord viktig för att säkerställa luftomsättningen i byggnaden. Det ska omsättas tillräckligt mycket luft för att ge ett bra inomhusklimat men samtidigt ska den inte omsättas så mycket att det blir ett slöseri. OVKservice säkerställer genom luftmätningar att luftflödena är korrekta och vid behov justeras ventilationen för en fortsatt behaglig inomhusmiljö och en effektiv energiförbrukning.

Välplanerade och regelbundet kontrollerade ventilationssystem ger ett bättre inomhusklimat där de människor som rör sig i byggnaden mår, trivs och presterar bättre. Ta kontakt med oss på OVKservice när du behöver en OVK, rengöring eller injustering av ventilationssystem i Malmö.

Kontakta oss

Adress

Kontorsvägen 17
246 43 Löddeköpinge

Telefon

Med anknytning till ventilation i Malmö utför vi OVK-besiktningar, ventilationsservice, justering och rengöring.