046-712095 info@ovkservice.se

OVK och Ventilation i Lund

Ett välfungerande ventilationssystem ger ett bättre inomhusklimat, förhindrar skador på byggnaden och kan även spara energi. Anlita OVKservice när du behöver en erfaren expert på ventilationskontroll, ventilationsinjustering och ventilationsrengöring. Vi hjälper privatpersoner och fastighetsägare i Lund att säkerställa funktionen på deras ventilationssystem för en tillfredsställande inomhusmiljö och en effektivare energiförbrukning.

OVK-besiktning i Lund

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader och anläggningar. Kontrollen ska utföras av en certifierad och sakkunnig kontrollant. En OVK ska göras vid nybyggnationer innan ventilationssystemet tas i bruk och sedan, i de flesta anläggningar och byggnader, besiktigas regelbundet var tredje eller var sjätte år.

OVKservice erbjuder OVK i Lund med omnejd. Våra erfarna och certifierade besiktningsmän kontrollerar då byggnadens ventilation för att ser hur systemet fungerar. Efter besiktningen presenteras resultatet och eventuella anmärkningar tillsammans med förslag på åtgärder som kan rätta till bristerna samt förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången. Självklart kan vi även ta på oss ansvaret att korrigera och lösa de problem som eventuellt finns. Ett OVK-protokoll skickas sedan till både kommunen och till dig som fastighetsägare.

OVK-besiktning i Lund

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader och anläggningar. Kontrollen ska utföras av en certifierad och sakkunnig kontrollant. En OVK ska göras vid nybyggnationer innan ventilationssystemet tas i bruk och sedan, i de flesta anläggningar och byggnader, besiktigas regelbundet var tredje eller var sjätte år.

OVKservice erbjuder OVK i Lund med omnejd. Våra erfarna och certifierade besiktningsmän kontrollerar då byggnadens ventilation för att ser hur systemet fungerar. Efter besiktningen presenteras resultatet och eventuella anmärkningar tillsammans med förslag på åtgärder som kan rätta till bristerna samt förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången. Självklart kan vi även ta på oss ansvaret att korrigera och lösa de problem som eventuellt finns. Ett OVK-protokoll skickas sedan till både kommunen och till dig som fastighetsägare.

Rengöring och injustering av ventilationssystem

En OVK-besiktning är också ett bra tillfälle att rengöra ventilationskanalerna för att säkerställa en bra luftkvalitet och minimera risken för hälsoproblem. Fukt, matos och dammpartiklar försämrar nämligen med tiden verkningsgraden på ventilationssystemet och när cirkulationen blir sämre minskar luftflödet och följden blir en sämre luftkvalitet. Vi har lång erfarenhet och kunskap av ventilationsrengöring och kan hjälpa till att rengöra system i bland annat villor, kontorsfastigheter, industrier och på fartyg.

Vid rengöringen kan vi också göra en injustering och mätning av luftflödet. Luftcirkulationen påverkas hela tiden av till exempel de människor som vistas i byggnaden och föroreningar i luften. Ett rent och injusterat ventilationssystem kan bland annat minska risken för fukt- och mögelskador, astma och allergier samt förhindra att föroreningar sprids via ventilationskanalerna. När motståndet minskar ökar helt enkelt ventilationssystemets energieffektivitet.

Välkommen att kontakta OVKservice för en OVK-besiktning eller annan ventilationsservice i Lund. Du når oss enkelt och smidigt via telefon, e-post eller vårt webbformulär.

Kontakta oss

Adress

Kontorsvägen 17
246 43 Löddeköpinge

Telefon

Med anknytning till ventilation i Lund utför vi OVK-besiktningar, ventilationsservice, justering och rengöring