046-712095 info@ovkservice.se

OVK Landskrona

OVK och Ventilation i Landskrona

Ventilationsservice behövs för att ett ventilationssystem ska fungera optimalt och ge ett bra inomhusklimat för de personer som vistas i byggnaden. Det säkerställer funktionen på ventilationssystemet och förlänger livslängden på systemet. Välkommen till OVKservice för ventilationsservice i Landskrona!

OVK-besiktning i Landskrona

OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som alltid ska utföras innan ett ventilationssystem används för första gången. Det är byggnadens ägare som har ansvar för att besiktningen utförs. Vissa ventilationssystem, till exempel i flerfamiljshus, bostadsrätter, kontor och industrier, ska sedan besiktigas regelbundet var tredje eller var sjätte år. Våra kontrollanter på OVKservice är certifierade och kan hjälpa till med OVK i Landskrona med omnejd. Under kontrollen säkerställs att ventilationen fungerar optimalt och ger ett tillfredsställande inomhusklimat. Upptäcks brister i systemet presenteras dessa tillsammans med åtgärdsförslag. Vi kan också ansvara för att åtgärda felen.

Rengöring och injustering av ventilationssystem

Vid en OVK-besiktning kan vi också passa på att rengöra ventilationssystemet. Rena kanaler ger en bättre inomhusluft och har många goda hälsoeffekter. Genom ventilationskanalerna cirkulerar mycket luft hela tiden och med luften kommer också smuts, damm och andra små partiklar. När detta fastnar i kanalerna försämras cirkulationen och därmed luftkvaliteten i byggnaden. Dålig cirkulation kan också ge fuktskador på byggnaden. OVKservice erbjuder ventilationsrengöring i privata villor men också i bland annat restauranger, fartyg, vårdinrättningar, förskolor och skolor.

För att uppnå bra luftflöden i ventilationssystemet är också en injustering av systemet viktig. Är flödena för höga eller för låga ökar risken för dålig luftkvalitet men även risken för mögel och fukt ökar. Ett dåligt injusterat ventilationssystem ger också onödigt höga energikostnader.

Ett välfungerande ventilationssystem är alltså viktigt både för de människor som befinner sig i byggnaden och för själva fastigheten. Det ger en komfortabel inomhusmiljö och ett energi- och kostnadseffektivt system. OVKservice kan hjälpa till med OVK, rengöring och injustering av ventilationssystem i Landskrona. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Rengöring och injustering av ventilationssystem

Vid en OVK-besiktning kan vi också passa på att rengöra ventilationssystemet. Rena kanaler ger en bättre inomhusluft och har många goda hälsoeffekter. Genom ventilationskanalerna cirkulerar mycket luft hela tiden och med luften kommer också smuts, damm och andra små partiklar. När detta fastnar i kanalerna försämras cirkulationen och därmed luftkvaliteten i byggnaden. Dålig cirkulation kan också ge fuktskador på byggnaden. OVKservice erbjuder ventilationsrengöring i privata villor men också i bland annat restauranger, fartyg, vårdinrättningar, förskolor och skolor.

För att uppnå bra luftflöden i ventilationssystemet är också en injustering av systemet viktig. Är flödena för höga eller för låga ökar risken för dålig luftkvalitet men även risken för mögel och fukt ökar. Ett dåligt injusterat ventilationssystem ger också onödigt höga energikostnader.

Ett välfungerande ventilationssystem är alltså viktigt både för de människor som befinner sig i byggnaden och för själva fastigheten. Det ger en komfortabel inomhusmiljö och ett energi- och kostnadseffektivt system. OVKservice kan hjälpa till med OVK, rengöring och injustering av ventilationssystem i Landskrona. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Kontakta oss

Adress

Kontorsvägen 17
246 43 Löddeköpinge

Telefon

Med anknytning till ventilation i Landskrona utför vi OVK-besiktningar, ventilationsservice, justering och rengöring