046-712095 info@ovkservice.se

INJUSTERING AV VENTILATIONEN

Luftflödet i en fastighet påverkas kontinuerligt av yttre faktorer såsom antal personer som vistas i lokalerna, bedrivande verksamhet, värmande utrustning, belysning, klimat och föroreningar i luften. Därför är det viktigt att regelbundet göra en översyn och eventuellt justera fastighetens luftflöden. Vid de OVK besiktningar vi utför kan vi även konstatera att en av de vanligaste anmärkningarna som uppkommer är att just luftflödena är lägre än vad regelverket tillåter.

På OVKservice Syd AB har vi för närvarande fyra personer som är utbildade genom Teknologiskt Institut att utföra ventilationsinjusteringar. Vi utför injusteringar av luftflöden i alla sorters ventilationsanläggningar, allt från villaventilation och flerbostadshus till stora verkstads- och kontorsanläggningar. Vi utför ventilationsinjusteringar i Lund, Malmö, Landskrona, Eslöv, Trelleborg och Helsingborg med omnejd. Kontakta oss om du vill veta mer om injusteringar!

 

Vad innebär ventilationsinjustering

Injustering av ventilation går ut på att hitta en effektiv balans av luftflödet i fastigheten och att flödet i alla delar uppfyller projekterat flöde för fastigheten och dess verksamhet. Vid injustering kontrolleras även luftföringen så att luft från rum med oren luft inte förs över till rum med mindre förorenad luft. I samband med injusteringen kontrolleras att föreskrivna ljudnivåer från ventilationsanläggningen inte överskrids.

Genom att finjustera och ställa in rätt luftflöden i ett ventilationssystem bidrar man till att minska både energiåtgång och ventilationsbuller. Ett rätt injusterat ventilationssystem med rätt flöden är dessutom kostnadseffektivt.

 

Konsekvenser av dåligt injusterade ventilationssystem

Dåligt injusterade ventilationssystem ökar risken för dåligt inomhusklimat samt ventilationsoljud, fukt- och eventuella radonproblem.

För högt tilluftsflöde kan ge upphov till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka fukt- och mögelproblem. Dessutom är det inte kostnadseffektivt att köra fläktarna på högre varvtal än nödvändigt. För lågt luftflöde å andra sidan ger inte tillräcklig luftväxling, vilket försämrar luftkvaliteten med ökade luftföroreningar som följd, vilket även det kan orsaka fukt- och mögelproblem i fastigheten.

 

Kontakta oss – Malmö, Lund, Landskrona, Eslöv, Trelleborg & Helsingborg

Har du frågor och funderingar kring injustering av din ventilation hjälper vi dig gärna. Vi utför ventilationsinjusteringar i Malmö, Lund, Landskrona, Eslöv, Trelleborg och Helsingborg med omnejd. Vi ser fram emot att höra av dig.

 

Ventilationsinjustering

Ventilationsinjustering beskrivning

Kontaktuppgifter

OVKservice Syd AB
Besöksadress:
Kontorsvägen 17

Postadress:
Box 16
246 21 Löddeköpinge
Sverige

Tel: 046-71 20 95
E-post: info@ovkservice.se