046-712095 info@ovkservice.se

OVK Helsingborg

OVK och Ventilation i Helsingborg

Med en optimal ventilation skapas ett behagligt inomhusklimat där människor trivs och mår bra och där risken för skador på byggnaden minimeras. För att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt måste fastighetsägare göra obligatoriska kontroller, så kallade OVK, av ventilationen. Vi på OVKservice erbjuder behöriga kontrollanter för OVK och annan ventilationsservice i Helsingborg.

OVK-besiktning i Helsingborg

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader och anläggningar. Kontrollen ska utföras av en certifierad och sakkunnig kontrollant. En OVK ska göras vid nybyggnationer innan ventilationssystemet tas i bruk och sedan, i de flesta anläggningar och byggnader, besiktigas regelbundet var tredje eller var sjätte år.

OVKservice erbjuder OVK i Lund med omnejd. Våra erfarna och certifierade besiktningsmän kontrollerar då byggnadens ventilation för att ser hur systemet fungerar. Efter besiktningen presenteras resultatet och eventuella anmärkningar tillsammans med förslag på åtgärder som kan rätta till bristerna samt förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången. Självklart kan vi även ta på oss ansvaret att korrigera och lösa de problem som eventuellt finns. Ett OVK-protokoll skickas sedan till både kommunen och till dig som fastighetsägare.

OVK-besiktning i Helsingborg

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader och anläggningar. Kontrollen ska utföras av en certifierad och sakkunnig kontrollant. En OVK ska göras vid nybyggnationer innan ventilationssystemet tas i bruk och sedan, i de flesta anläggningar och byggnader, besiktigas regelbundet var tredje eller var sjätte år.

OVKservice erbjuder OVK i Lund med omnejd. Våra erfarna och certifierade besiktningsmän kontrollerar då byggnadens ventilation för att ser hur systemet fungerar. Efter besiktningen presenteras resultatet och eventuella anmärkningar tillsammans med förslag på åtgärder som kan rätta till bristerna samt förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången. Självklart kan vi även ta på oss ansvaret att korrigera och lösa de problem som eventuellt finns. Ett OVK-protokoll skickas sedan till både kommunen och till dig som fastighetsägare.

Rengöring och injustering av ventilationssystem

Vid en OVK-besiktning kan våra kontrollanter också passa på att rengöra ventilationssystemet. I ett ventilationssystem samlas med tiden smuts och för att cirkulationen inte ska försämras måste systemet rengöras med jämna mellanrum. Vid en ventilationsrengöring förbättras ventilation genom bortförsel av skämd luft och tillförsel av frisk luft. Rengöringen minskar också risken för fuktproblem, mögelbildningar och bakteriesamlingar.

I samband med en OVK görs ofta också en injustering och mätning av luftflödena i ventilationssystemet för att hitta en effektiv balans av luftcirkulationen för en fortsätt behaglig inomhusmiljö och en effektiv energiförbrukning. Rätt luftomsättning ger helt enkelt ett bra inomhusklimat och ser till att inte onödigt mycket energi förbrukas. 

Våra certifierade OVK-kontrollanter och energiexperter hjälper gärna till med din ventilation i Helsingborg. Välkommen att kontakta OVKservice för OVK, ventilationsrengöring och injustering av ventilationssystem. Du når oss smidigt över telefon, e-post eller via vårt webbformulär.

Kontakta oss

Adress

Kontorsvägen 17
246 43 Löddeköpinge

Telefon

Med anknytning till ventilation i Helsingborg utför vi OVK-besiktningar, ventilationsservice, justering och rengöring