046-712095 info@ovkservice.se

FASTIGHETSÄGARE

Du känner väl till Boverkets krav på regelbunden OVK-besiktning av era fastigheter och att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att detta blir utfört.

Beroende på viket ventilationssystem fastigheten har finns det olika regler på regelbundenheten kring OVK-kontrollerna. För flerfamiljshus gäller följande:

  • Fastigheter med fläktstyrd från- och tilluft ska OVK-besiktigas vart tredje år.
  • Fastigheter med enbart fläktstyrd frånluft eller självdrag ska OVK-besiktigas vart sjätte år.
  • Skolor och vårdinrättningar ska OVK-besiktigas vart 3e år

Enligt rekommendationer från Boverket ska man även rengöra sin fastighet minste vart femte år för att säkerställa en bra luftkvalitet och minimera risken för hälsoproblem hos de boende eller andra som vistas i lokalerna. Nedsmutsade ventilationskanaler är också en vanlig orsak till underkända OVK-protokoll. Vi förordar därför att utföra ventilationsrengöring och OVK-besiktning vid samma tillfälle.

 

För att säkerställa rätt luftflöde i hela fastigheten rekommenderas också att göra en injustering av luftflödena med jämna mellanrum. Även detta är klokt att göra i samband med OVK-besiktning och ventilationsrengöring.

 

Vi utför även mindre servicearbeten på er ventilation, som tex byte av filter. Är ni i behov av större servicearbeten eller installationer samarbetar vi med andra ventilationsfirmor som vi kan ta hjälp av om vi inte själva kan lösa det.

 

Kontaktuppgifter

OVKservice Syd AB
Besöksadress:
Kontorsvägen 17

Postadress:
Box 16
246 21 Löddeköpinge
Sverige

Tel: 046-71 20 95
E-post: info@ovkservice.se