046-712095 info@ovkservice.se

FARTYGSVENTILATION

 

OVKservice Syd AB har lång erfarenhet av fartygsventilation och anser oss vara experter inom området. Vi tar oss an alla typer av fartyg med allt från fraktfartyg till stora kryssningsfartyg. Fartygen har ofta stora kök med mycket fettbildningar i ventilationskanalerna, många trånga utrymmen och ofta speciella system, vilket gör att rengöringen på ett fartyg skiljer sig ganska mycket från ventilationsrengöring i fastigheter. Genom vår långa erfarenhet i arbete med olika fartyg har vi dock sett det mesta och samlat på oss gedigen kunskap och erfarenhet samt rätt utrustning för att utföra ventilationsrengöringarna på bästa sätt.

 

Vid rengöring av fartygsventilation är förutom tekniken även tiden en avgörande faktor. Fartygen ligger oftast en begränsad tid på varvet, vilket gör att arbetet måste ske på snäv tid. Vår personal är väl förtrogna med dessa omständigheter vilket gör att vi kan vara flexibla och med kort varsel bemanna för att klara arbetet innan fartyget behöver lämna varvet.

 

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare och har för närvarande tre personer i företaget som är certifierade Ventilationsrengörare genom KIWA och SSC.

 

Kontaktuppgifter

OVKservice Syd AB
Besöksadress:
Kontorsvägen 17

Postadress:
Box 16
246 21 Löddeköpinge
Sverige

Tel: 046-71 20 95
E-post: info@ovkservice.se