046-712095 info@ovkservice.se

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Är ni en bostadsrättsförening och behöver hjälp med er ventilation så hjälper vi gärna er!

I flerfamiljshus finns krav på regelbundna ventilationskontroller i form av OVK-besiktningar. Beroende på viket ventilationssystem fastigheten har finns det olika regler på regelbundenheten kring OVK-kontrollerna:

  • Fastigheter med fläktstyrd från- och tilluft ska OVK-besiktigas vart tredje år.
  • Fastigheter med enbart fläktstyrd frånluft eller självdrag ska OVK-besiktigas vart sjätte år.

Enligt rekommendationer från Boverket ska man även rengöra (länk till ventilationsrengöring) sin bostadsventilation minste vart femte år för att säkerställa en bra luftkvalitet och minimera risken för hälsoproblem hos de boende. Nedsmutsade ventilationskanaler är också en vanlig orsak till underkända OVK-protokoll. Vi förordar därför att utföra ventilationsrengöring och OVK-besiktning vid samma tillfälle.

 

För att säkerställa rätt luftflöde i hela bostadsrätten rekommenderas också att göra en injustering av luftflödena med jämna mellanrum. Även detta är klokt att göra i samband med OVK-besiktning och ventilationsrengöring.

 

Vi utför även mindre servicearbeten på er ventilation, som tex byte av filter. Är ni i behov av större servicearbeten eller installationer samarbetar vi med andra ventilationsfirmor som vi kan ta hjälp av om vi inte själva kan lösa det.

En- och tvåfamiljshus har endast krav på OVK-besiktningar vid nybyggnation och ombyggnation. Dock gäller även här Boverkets rekommendationer om att man bör rengöra sitt ventilationssystem minst vart femte år. För att kunna utnyttja sitt RUT-avdrag för ventilationsrengörningen fakturerar vi varje bostadsrättsägare i en- och tvåfamiljshus. Självklart ordnar vi även med ansökan av RUT-avdraget hos Skatteverket.

 

Kontaktuppgifter

OVKservice Syd AB
Besöksadress:
Kontorsvägen 17

Postadress:
Box 16
246 21 Löddeköpinge
Sverige

Tel: 046-71 20 95
E-post: info@ovkservice.se