SERVICE

lift
Ventilationsaggregatet är systemets hjärta och kanalerna dess ådror. Ett väl underhållet system borgar för god ventilation, få driftsavbrott och lång livslängd och bättre driftsekonomi. Återkommande service i form av byte av filter och slitdelar som t.ex. remmar samt rengöring av värmeväxlare och fläktar är åtgärder som bör vara schemalagda med intervaller som beror på verksamheten i byggnaden. Vi utför de flesta service och reparationsåtgärder som kan uppstå i ett ventilationssystem och även mindre montagearbeten. Kontakta oss för kostnadsfri konsultation kring service.

Mer fakta:
• Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som inte sköts som de ska. Intresset för att serva tekniska installationer i fastigheter är ofta lågt, vilket går ut över både funktionen och livslängden på systemen. Ett dåligt underhållet ventilationssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, luften kan bli sämre än den varit utan ventilation.
Injusteringen, alltså de inställningar som görs när systemet installeras, är också mycket viktig för att effekten av systemet ska bli bra.

Några vanliga problemområden är:
• Filter som är smutsiga ger ett högre tryckfall och därmed högre energiförbrukning. Gamla filter är smutsiga filter, därför måste ett filter bytas cirka två gånger per år för att effektivt fylla sin funktion.
• Filter med låg avskiljning kan göra att smuts och mikroorganismer samlas inuti tilluftskanaler och därifrån sprids vidare.
• Smuts som samlats i ventilationssystemet kan också på sikt orsaka att luftflödena blir för låga eller att värmeåtervinningen blir sämre, det är alltså mycket viktigt att hålla ventilationssystemet rent.
• Att stänga av fläktarna nattetid kan också göra att föroreningar sprids via kanalsystemet.
• Fuktproblem kan bero på dåliga regnskydd vid uteluftsdon eller på att det bildas kondens i kanalerna på grund av dålig isolering.
• Fel injusterade system ger fel flöde i byggnadens olika utrymmen. För lite luft ger dålig kvalitet och för mycket luft kan orsaka drag samt öka energiförbrukningen.
• Olika rörliga delar i systemet t.ex. motorer, fläktar, spjäll och remmar slits och bör kontrolleras och bytas innan de slutar fungera.

Det bästa är att aldrig låta den här typen av problem uppstå, som med de flesta problem kan de vara svåra att rätta till när de väl är där. Enklast förhindrar man dessa saker genom att sköta ventilationsanläggningen lika bra och regelbundet som man sköter resten av huset eller sin bil. För att en anläggning ska kunna skötas korrekt bör alla instruktioner för service och underhåll uppdateras regelbundet.